หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 63
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี รับสมัครสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 63
แนะนำซิมการ์ด AIS PLUS สำหรับสมาชิก กสธท. 22 เม.ย. 63
แนวทางปฎิบัติ พระราชบัญญัตืการกักตุนโภคภัณฑ์ 20 เม.ย. 63
แจ้งเรื่องเปิดรับเรื่องร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(CRM) 9 เม.ย. 63
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันบรมราชชนก รับแบบ admissions ประจำปี 2563 17 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ปี 2540 13 มี.ค. 63
ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวนการ รพสต. ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมัครภายใน 13 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 63
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการหรืองานวิจัย เพื่อประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมเชิงปฏิบัตการ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 19 ก.พ. 63
การดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีโพสหรือแชร์ ข่าวปลอมเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) 17 ก.พ. 63
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) 14 ก.พ. 63
สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครนักศีกษาพยาบาลศาสตร์ สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จังหวัดล่ะ 1 คน และ รับสมัครนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับ เจ้าหน้าที่ อสม จังหวัดล่ะ 1 คน สมัครภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 12 ก.พ. 63
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี ขอแจ้งรายชื่อกรรมการดำเนินการชุดใหม่ 9 ม.ค. 63
สนง.ประกันสังคม ขอประชาสัมพันธ์คำถามพบบ่อยๆ จากสายด่วย 1506 3 ม.ค. 63
สนง.สาธารณสุขสระบุรี ขอส่งสำเนาเรื่อง ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 20 พ.ย. 62
วิทยาลัยพบาบาล นนทบุรี รับโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ สมัครภายในวันที่ 28 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 62
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งจุลสารวินัยและคุณธรรม ให้ดาวโหลดที่เว็บ http://discipline.ops.moph.go.th 11 พ.ย. 62
แนวทางวินิจฉัย รักษา และพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 พ.ย. 62ลงชื่อเข้าใช้งาน