หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อ รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ กำหนดยื่นซอง 23 ก.พ. 58 12 ก.พ.58
แจ้งตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพหน่วยงานรับ-ส่งต่อ ปี 2558 10 ก.พ.58
รพ.มวกเหล็ก ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เทคนิคแพทย์-เภสัชกร ยื่นสมัคร 20 ม.ค.-20 ก.พ.2557 20 ม.ค.58
แจ้งข่าวการจัดสรรโควตาสอบเข้าเรียนวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชนก สอบตรง 26ม.ค.-8 ก.พ.58 สอบกลาง 8-22พ.ค.58 29 ม.ค.58
ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย ความผิดทางเพศ 20 ม.ค.58
เข็มมุ่ง2558 และแผนนิเทศงาน ธ.ค.57 สสจ.สระบุรี 12 ธ.ค.57
แจ้งผลการรับรองและส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจ(HA) 5 พ.ย.57
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เภสัชกร) 2 ต.ค. 57
แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 22 ก.ย .57
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน 18 ส.ค.57
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk Profile) 30 ก.ค.57
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง เรื่องการประเมิน และอื่นๆ 30 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ 3P แบบเรียบง่าย 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ HA Update 2014 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ SPA(Standards–Practice–Assessment) 21 ก.ค.57
คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557 21 ก.ค.57
แบบฟอร์ม ทบทวน 12 กิจกรรม 21 ก.ค.57
ระเบียบปฏิบัติผู้อยู่อาศัย บ้านพักโรงพยาบาล 15 ม.ค.57 15 ม.ค.57
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2557 6 พ.ค. 57

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน