หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
ม.สุโขทัย(มสธ) จัดอบรม เรื่องการทำโครงการวิจัยเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ(ฝึกปฎิบัติ) รุ่น518-20 พ.ย.58 รุ่น6 2-4 ธ.ค.58  26 ต.ค. 58
รพ.ขอนแก่นจัดสัมมนา Trauma Care Today วันที่ 20-22 ม.ค. 59  10 ต.ค. 58
คณะแพทย์รามา จัดประชุม Pactical Issues in Diabetes Management วันที่ 31 ต.ค. 58  25 ส.ค. 58
คณะแพทย์ศรีนครินทร์ จัดอบรม Smart care Nurse 21-22 ก.ย.58  26 มิ.ย. 58
คณะแพทย์ศิริราชเชิญประชุม R2R ครั้งที่ 8 วันที่22-24 ก.ค. 58  25 ส.ค 58
รพ.ขอนแก่นจัดอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ 22-24 ก.ค.  23 มิ.ย. 58
สมาคมปราบวัณโรคจัดประชุมวัณโรคและระบบหายใจ วันที่ 8-10 ก.ค. 58  15 มิ.ย. 58
ศูนย์จัดประชุมรามา จัดอบรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 58 ในวันที่ 13 ก.ค. 58  25 พ.ค. 58
โครงการอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินสูงสุด 17-18 มิ.ย. 58  7 พ.ค. 58
ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 ม.ค.57  27 พ.ย. 56
เว็บเผยแพร่ของสำนักบริหารการสาธารสุข http://phdb.moph.go.th  5 ส.ค. 56

อ่านหัวข้อศึกษาอบรมต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน