หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk Profile) 30 ก.ค.57
ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นพนักงาน(ธุรการ,เทคนิคการแพทย์) 29 ก.ค.57
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง เรื่องการประเมิน เครื่องแบบและอื่นๆ 23 ก.ค.57
รายละเอียดและตารางการตรวจเยี่ยม วันที่ 7-8 สิงหาคม 57 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ 3P แบบเรียบง่าย 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ HA Update 2014 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ SPA(Standards–Practice–Assessment) 21 ก.ค.57
คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557 21 ก.ค.57
แบบฟอร์ม ทบทวน 12 กิจกรรม 21 ก.ค.57
CPR 2557 18 มี.ค. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 10 มี.ค. 57
ระเบียบปฏิบัติผู้อยู่อาศัย บ้านพักโรงพยาบาล 15 ม.ค.57 15 ม.ค.57
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2557 6 พ.ค. 57

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน