หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดิโอ และคำขวัญ การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailad World Antibiotic Awareness Week 2564 15 ต.ค. 64
สำเนา สนง.ปลัดกระทรวง 5 เรื่อง 1. แจ้งเปลี่ยน e-mail 2.แจ้งเปลี่ยน e-mail 3.แจ้งตราสัญลักษณ์ 4.แจ้งการชักธงชาติ 5.การส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ 14 ต.ค. 64
สำเนา สหกรณ์สาธารสุข 4 เรื่อง 1. แจ้งรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ 2.แจ้งรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อายุ 20-59 3.แจ้งรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อายุ 59-64 4. แจ้งรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อายุ 20-64 12 ต.ค. 64
สำเนาประกาศ สหกรณ์สาธารสุข 3 เรื่อง 12 ต.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกรับทุนรัฐบาล ปีงบ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข 11 ต.ค. 64
รับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมปลูกกัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทย 13 ก.ย. 64
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 19 ส.ค. 64
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แจ้งเรื่องการติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์ โรค COVID-19 28 ม.ค. 64
สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งการรับสมัครเข้าศึกษา หลักศูตรต่างๆ ประจำปี 2564 25 ม.ค. 64
เรื่องเปิดรับบทความวิชาการหือวิจัย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพิ่อจัดทำวารสารของ ป.ป.ช 13 ม.ค. 64
สำเนาหนังสือรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 24 พ.ย. 63
สำเนาหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 24 พ.ย. 63
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่องการดูแลสุขภาพในสถานคุมขัง 13 พ.ย. 63
สสจ.สระบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (บทความเดือน ก.ย.2563) 3 ก.ย. 63
สสจ.สระบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 7 ส.ค. 63

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ปี 2564 ต่อ ...   หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานบันทึกข้อมูล 17 พ.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบันทึกข้อมูล รับสมัคร 10-16 พฤศจิกาบน 2564 10 พ.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครแม่บ้าน สมัครวันที่ 15-21 กันยายน 2564 15 ก.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครแม่บ้าน สมัครวันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 13 ก.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ 9 ก.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกพนักงานเปล 2 ก.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 2 ก.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครพยาบาล วันที่ 20-31 สิงหาคม 2564 20 ส.ค.64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครแม่บ้าน วันที่ 19-31 สิงหาคม 2564 19 ส.ค.64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครพนักงานเปล วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 19 ส.ค.64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศผลรับสมัครแม่บ้าน เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 16 ส.ค.64
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 29 ก.ค. 12 ส.ค. 2564 29 ก.ค.64
ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข รายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 29 มิ.ย.64
ประกาศผู้มีสิทธิรับการประเมินความสามารถ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 22 มิ.ย.64
ประกาศผู้มีสิทธิรับการประเมินความสามารถ นักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 17 มิ.ย. 64 และ 24 มิ.ย. 64 14 มิ.ย.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร แม่บ้านเพิ่ม 2 อัตรา รับสมัคร 9- 30 มิถุนายน 2564 10 มิ.ย.64


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
สถานีอนามัยมวกเหล็ก เผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปี 2565 2 ธ.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ต้องการเช่าชุดแปลงสัญญานเอ็กสเรย์เป็นภาพดิจิตอล ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาภายในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 9 ส.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ในวันที่ 19 - 23 กรกฏาคม 2564 ที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมวกเหล็ก 19 ก.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564 ที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมวกเหล็ก 25 พ.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี โดยวิธี e-bidding ในวันที่ 30 เมษายน 2564 23 เม.ย. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564 20 เม.ย. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกาสผู้ชนะประกวด ราคาซื้อเครื่องตรวขอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 25 ม.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวขอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดย e-biding ในวันที่ 13 มกราคม 2564 5 ม.ค. 64
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ ในปีงบประมาณ 2564 18 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิมฯ 18 ธ.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด คุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ดูสภาพได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 63 และเริ่มประมูลในวันที่ 28 ธันวาคม 63 17 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม โดยวิธี e-bidding ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูล จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดย e-biding ในวันที่ 10 กันยายน 2563 1 ก.ย. 63


ลงชื่อเข้าใช้งาน