blank

หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2 18 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม , พนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 12 ก.ย. 62
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร พนักงานเภสัชกรรม 1 พนักงานการเงินและบัญชี 1 และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 สมัครภายในวันที่ 10 กันบาบน 2562 27 ส.ค. 62
ประกาศผลรายชื่อ พนักงานการเงิน และ เจ้าหน้าที่พัสดุ 30 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 การเงินและบัญชี 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 27 ส.ค. 62
รพ.มวกเหล็กรับสมัครพนักงาานขับรถยนต์ 1 การเงินและบัญชี 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 กำหนดสมัครภายใน 23 สิงหาคม 62 15 ส.ค. 62


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) 18 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ทางอิเล็คโทรนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 30 ส.ค. 62
ประดาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 25 เม.ย. 62
ประดาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาตึกอุบัติเหตุ 25 เม.ย. 62
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 5 เมษายน 2562 27 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาตึกอุบัติเหตุ วันที่ 4 เมษายน 2562 27 มี.ค. 62
แผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ปี 2562 11 ก.พ. 62


ลงชื่อเข้าใช้งาน