หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ดาวโหลดฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใช้เอกสารหมายเลข 4 และ เอกสารหมายเลข 6 19 พ.ค.59
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครนักกายภาพบำบัด ยื่นสมัคร วันที่ 16-24 พ.ค.59 13 พ.ค.59
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครเภสัชกร ยื่นสมัคร วันที่ 16-24 พ.ค.59 13 พ.ค.59
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่ รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ต.ลำสมพุง ยื่นสมัคร วันที่ 10-24 พ.ค.59 10 พ.ค.59
รพ.นครนายก รับโอนย้าย พยาบาลวิชาชีพ-ชำนาญการ 2 อัตรา 10 พ.ค.59
รพ.มวกเหล็ก มีประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หลายรายการ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 17 พ.ค. 59 29 เม.ย.59
สสจ.สระบุรี มีนโยบายขับขี่ปลอดภัย สวมมวกนิรภัย 100% 12 เม.ย.59
สสจ.สระบุรี แผนประชุม อบรม สัมมนา เดือนเมษายน 59 12 เม.ย.59
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (track 3) ปี2559 5 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังและข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น กฏหมาย ปปช 29 ธ.ค.58
แจ้งให้ทราบเรื่องการใช้คำขึ้นต้น คำลงท้าย และสรรพนาม ในหนังสือราชการ 15 ธ.ค.58
กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดสระบุรี 1 ธ.ค.58
เผยแพร่เว็บไซค์คลังจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกฏ-ระเบียบ-ข้อปฏิบัติ-และคำสั่งต่างๆ 1 ธ.ค.58

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน