หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย รพสต.หลังเขา ยื่นซอง 8-18 ก.ย. 57 8 ก.ย .57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล รพสต.สาวน้อย ยื่นซอง 8-15 ก.ย. 57 8 ก.ย .57
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) ยื่นสมัคร 15-19 ก.ย.57 8 ก.ย .57
เปิดประมุลจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล ยื่นซอง 3-15 ก.ย. 57 3 ก.ย .57
เปิดประมุลร้านขายน้ำ ภายในโรงพยาบาล ยื่นซอง 1-12 ก.ย. 57 22 ส.ค.57
การแบ่งสายกีฬาสาธารณสุข สระบุรี 57 20 ส.ค.57
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน 18 ส.ค.57
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk Profile) 30 ก.ค.57
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง เรื่องการประเมิน และอื่นๆ 30 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ 3P แบบเรียบง่าย 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ HA Update 2014 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ SPA(Standards–Practice–Assessment) 21 ก.ค.57
คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557 21 ก.ค.57
แบบฟอร์ม ทบทวน 12 กิจกรรม 21 ก.ค.57
CPR 2557 18 มี.ค. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 10 มี.ค. 57
ระเบียบปฏิบัติผู้อยู่อาศัย บ้านพักโรงพยาบาล 15 ม.ค.57 15 ม.ค.57
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2557 6 พ.ค. 57

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน