หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ประกาศผลชื่อผู้ได้รับการประเมินเป็น เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน-เวลา รายงานตัว 28 ก.ค.58
ประกาศผลประกวดคำขวัญ&โลโก้ กีฬาสาธารณสุข 2558 14 ก.ค.58
สาธารณสุขฉุกเฉิน ขอให้รพ.ทุกแห่งจัดเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดโรค MERS-CoV 14 ก.ค.58
ตารางนิเทศงาน/ติดตามงานของ สสจ.เดือน กรกฎาคม 58 10 ก.ค.58
สสจ.สระบุรีรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รพ.มวกเหล็ก 1 ตำแหน่ง),นิติกร,การเงินและบัญชี,,สาธารณสุข,นักโภชนาการ สมัคร 29 มิ.ย.-10 ก.ค. 58 2 ก.ค.58
รพ.มวกเหล็กรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-17 ก.ค. 58 2 ก.ค.58
กรมควบคุมโรคจัดทำ application บนโทรศัพท์ android และ ios เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผู้สนใจศึกษาขั้นตอนติดตั้งได้ 26 มิ.ย.58
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2558 10 ก.ค. 58

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน