หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานเปล ตั้งแต่ 22 เม.ย. ถึง 24เม.ย. 57 9 เม.ย.57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง กำหนดยื่นซอง 9 เมษายน 57 24 มี.ค. 57
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง 24 มี.ค. 57
CPR 2557 18 มี.ค. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 10 มี.ค. 57
ระเบียบปฏิบัติผู้อยู่อาศัย บ้านพักโรงพยาบาล 15 ม.ค.57 15 ม.ค.57
รับสมัครสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ ของสาธารณสุขไทย 9 ต.ค. 56
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี 9 ต.ค. 56
ประกาศเรื่องให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี 9 ต.ค. 56
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2557 2 ม.ค. 57

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน