หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แจ้งเรื่องการติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์ โรค COVID-19 28 ม.ค. 64
สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งการรับสมัครเข้าศึกษา หลักศูตรต่างๆ ประจำปี 2564 25 ม.ค. 64
เรื่องเปิดรับบทความวิชาการหือวิจัย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพิ่อจัดทำวารสารของ ป.ป.ช 13 ม.ค. 64
สำเนาหนังสือรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 24 พ.ย. 63
สำเนาหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 24 พ.ย. 63
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่องการดูแลสุขภาพในสถานคุมขัง 13 พ.ย. 63
สสจ.สระบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (บทความเดือน ก.ย.2563) 3 ก.ย. 63
สสจ.สระบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 7 ส.ค. 63

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ปี 2564 ต่อ ...   หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 29 ก.ค. 12 ส.ค. 2564 29 ก.ค.64
ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข รายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 29 มิ.ย.64
ประกาศผู้มีสิทธิรับการประเมินความสามารถ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 22 มิ.ย.64
ประกาศผู้มีสิทธิรับการประเมินความสามารถ นักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 17 มิ.ย. 64 และ 24 มิ.ย. 64 14 มิ.ย.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร แม่บ้านเพิ่ม 2 อัตรา รับสมัคร 9- 30 มิถุนายน 2564 10 มิ.ย.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร แม่บ้านเพิ่ม 1 อัตรา รับสมัคร 17 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 14 พ.ค.64
ประกาศผลรับสมัคร แม่บ้าน รายงานตัววันที่ 17 พฤษภาคม 64 14 พ.ค.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสถข 1 อัตรา รับสมัคร 14 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564 13 พ.ค.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา รับสมัคร 3 - 20 พฤษภาคม 2564 29 เม.ย.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร แม่บ้านเพิ่ม 2 อัตรา รับสมัคร 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 29 เม.ย.64
ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก แม่บ้าน 29 เมษายน 2564 29 เม.ย.64
ประกาสไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 23 เม.ย.64 23 เม.ย.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัคร 19 เมษยายน -30 เมษายน 2564 19 เม.ย.64
รพ.มวกเหล็กรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง วันที่สมัคร 25 มีนาคม -16 เมษายน 2564 25 มี.ค.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง วันที่สมัคร 15-25 มีนาคม 2564 15 มี.ค.64
รพ.มวกเหล็กรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง วันที่สมัคร 1-9 มีนาคม 2564 1 มี.ค.64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบริการห้องบัตร รายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการห้องบัตร ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 23 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการห้องบัตร 18 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานห้องยา 11 ก.ย. 63
รพ.มวกเหล็กรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการห้องบัตร 1 อัตรา วุฒิ ปวส สมัครภายใน 16 กันยายน 2563 1 ก.ย. 63


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ในวันที่ 19 - 23 กรกฏาคม 2564 ที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมวกเหล็ก 19 ก.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564 ที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมวกเหล็ก 25 พ.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี โดยวิธี e-bidding ในวันที่ 30 เมษายน 2564 23 เม.ย. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564 20 เม.ย. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกาสผู้ชนะประกวด ราคาซื้อเครื่องตรวขอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 25 ม.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวขอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดย e-biding ในวันที่ 13 มกราคม 2564 5 ม.ค. 64
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ ในปีงบประมาณ 2564 18 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิมฯ 18 ธ.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด คุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ดูสภาพได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 63 และเริ่มประมูลในวันที่ 28 ธันวาคม 63 17 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม โดยวิธี e-bidding ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูล จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดย e-biding ในวันที่ 10 กันยายน 2563 1 ก.ย. 63


ลงชื่อเข้าใช้งาน