หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวนการ รพสต. ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมัครภายใน 13 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 63
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการหรืองานวิจัย เพื่อประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมเชิงปฏิบัตการ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 19 ก.พ. 63
การดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีโพสหรือแชร์ ข่าวปลอมเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) 17 ก.พ. 63
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) 14 ก.พ. 63
สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครนักศีกษาพยาบาลศาสตร์ สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จังหวัดล่ะ 1 คน และ รับสมัครนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับ เจ้าหน้าที่ อสม จังหวัดล่ะ 1 คน สมัครภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 12 ก.พ. 63
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี ขอแจ้งรายชื่อกรรมการดำเนินการชุดใหม่ 9 ม.ค. 63
สนง.ประกันสังคม ขอประชาสัมพันธ์คำถามพบบ่อยๆ จากสายด่วย 1506 3 ม.ค. 63
สนง.สาธารณสุขสระบุรี ขอส่งสำเนาเรื่อง ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 20 พ.ย. 62
วิทยาลัยพบาบาล นนทบุรี รับโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ สมัครภายในวันที่ 28 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 62
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งจุลสารวินัยและคุณธรรม ให้ดาวโหลดที่เว็บ http://discipline.ops.moph.go.th 11 พ.ย. 62
แนวทางวินิจฉัย รักษา และพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 พ.ย. 62หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเปล 24 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือก นักกายภาพบำบัด 24 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักกายภาพบำบัด รอบ 2 18 มี.ค. 63
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สมัครภายใน 31 มีนาคม 2563 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล 10 มี.ค. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก รับสมัครนักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์ รับสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 20 ก.พ. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก รับสมัครพนักงานเปล รับสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 20 ก.พ. 63
รพสต.เฉลิมพระเกียรติรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข กำหนดสมัคร ภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2563 24 ม.ค. 63
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ กำหนดสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563 13 ม.ค. 63
รับสมัครคนสวน กำหนดสมัคร 27 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 27 ธ.ค. 62
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 27 ธ.ค. 62


ลงชื่อเข้าใช้งาน