หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA กำหนดยื่นราคา 9 กันยายน 59 29 ส.ค.59
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ เครื่องวัดสายตา เครื่องวัดความดันลูกตา กล้องผ่าตัดตา กำหนดยื่นราคา 8 กันยายน 59 26 ส.ค.59
รพ.นครนายก รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ รับสมัคร 16-26 ส.ค.59 22 ส.ค.59
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง สมัครวันที่ 22 สค.-9 ก.ย.59 8 ส.ค.59
แจ้งเรื่องระเบียบปฏิบัติการลงลายมือชื่อปฏิบัติงานราชการ 8 ส.ค.59
คู่มือการใช้โปรแกรม ส่งข้อความภายใน 8 ส.ค.59
สสจ.สระบุรี มีนโยบายขับขี่ปลอดภัย สวมมวกนิรภัย 100% 12 เม.ย.59
สสจ.สระบุรี แผนประชุม อบรม สัมมนา เดือนเมษายน 59 12 เม.ย.59
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (track 3) ปี2559 5 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังและข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น กฏหมาย ปปช 29 ธ.ค.58
แจ้งให้ทราบเรื่องการใช้คำขึ้นต้น คำลงท้าย และสรรพนาม ในหนังสือราชการ 15 ธ.ค.58
กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดสระบุรี 1 ธ.ค.58
เผยแพร่เว็บไซค์คลังจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกฏ-ระเบียบ-ข้อปฏิบัติ-และคำสั่งต่างๆ 1 ธ.ค.58

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน