หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
รับสมัครงานตำแหน่ง เทคนิคแพทย์-เภสัชกร-ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยื่นสมัคร 1 ธ.ค.-15 ธ.ค.2557 18 พ.ย.57
สอบราคาซื้อเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากลม ยื่นซอง 11 พ.ย.-21 พ.ย.2557 11 พ.ย.57
แจ้งผลการรับรองและส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจ(HA) 5 พ.ย.57
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ และ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ยื่นซอง 30 ต.ค.-10 พ.ย.2557 30 ต.ค. 57
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ยื่นซอง 22 ต.ค.-3 พ.ย.2557 22 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เภสัชกร) 2 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนง.กระทรวงสารารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) 29 ก.ย .57
แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 22 ก.ย .57
การแบ่งสายกีฬาสาธารณสุข สระบุรี 57 20 ส.ค.57
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน 18 ส.ค.57
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk Profile) 30 ก.ค.57
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง เรื่องการประเมิน และอื่นๆ 30 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ 3P แบบเรียบง่าย 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ HA Update 2014 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ SPA(Standards–Practice–Assessment) 21 ก.ค.57
คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557 21 ก.ค.57
แบบฟอร์ม ทบทวน 12 กิจกรรม 21 ก.ค.57
CPR 2557 18 มี.ค. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 10 มี.ค. 57
ระเบียบปฏิบัติผู้อยู่อาศัย บ้านพักโรงพยาบาล 15 ม.ค.57 15 ม.ค.57
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2557 6 พ.ค. 57

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน