หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สสจ.สระบุรีรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รพ.มวกเหล็ก 1 ตำแหน่ง),นิติกร,การเงินและบัญชี,,สาธารณสุข,นักโภชนาการ สมัคร 29 มิ.ย.-10 ก.ค. 58 2 ก.ค.58
รพ.มวกเหล็กรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-17 ก.ค. 58 2 ก.ค.58
กรมควบคุมโรคจัดทำ application บนโทรศัพท์ android และ ios เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผู้สนใจศึกษาขั้นตอนติดตั้งได้ 26 มิ.ย.58
สสจ.สระบุรีรับสมัครข้าราชการเลื่อนตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอหนองแคและหนองโดน ภายใน 3 ก.ค. 58 23 มิ.ย.58
แจ้งตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพหน่วยงานรับ-ส่งต่อ ปี 2558 10 ก.พ.58
แจ้งข่าวการจัดสรรโควตาสอบเข้าเรียนวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชนก สอบตรง 26ม.ค.-8 ก.พ.58 สอบกลาง 8-22พ.ค.58 29 ม.ค.58
คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557 21 ก.ค.57
แบบฟอร์ม ทบทวน 12 กิจกรรม 21 ก.ค.57
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2558 26 มี.ค. 58

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน