หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.มวกเหล็ก ยื่นซอง 16-26 ธ.ค. 57 16 ธ.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาสร้างบ้านพักข้าราชการ รพสต.สาวน้อย ยื่นซอง 16-26 ธ.ค. 57 16 ธ.ค.57
เข็มมุ่ง2558 และแผนนิเทศงาน ธ.ค.57 สสจ.สระบุรี 12 ธ.ค.57
รับสมัครงานตำแหน่ง เทคนิคแพทย์-เภสัชกร-ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยื่นสมัคร 1 ธ.ค.-15 ธ.ค.2557 18 พ.ย.57
แจ้งผลการรับรองและส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจ(HA) 5 พ.ย.57
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เภสัชกร) 2 ต.ค. 57
แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 22 ก.ย .57
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน 18 ส.ค.57
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk Profile) 30 ก.ค.57
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง เรื่องการประเมิน และอื่นๆ 30 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ 3P แบบเรียบง่าย 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ HA Update 2014 21 ก.ค.57
เอกสารเผยแพร่ SPA(Standards–Practice–Assessment) 21 ก.ค.57
คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรับปรุง 2557 21 ก.ค.57
แบบฟอร์ม ทบทวน 12 กิจกรรม 21 ก.ค.57
ระเบียบปฏิบัติผู้อยู่อาศัย บ้านพักโรงพยาบาล 15 ม.ค.57 15 ม.ค.57
ปฏิทินตารางกิจกรรมโรงพยาบาลมวกเหล็ก 2557 6 พ.ค. 57

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน