หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกาสผู้ชนะประกวด ราคาซื้อเครื่องตรวขอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 25 ม.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวขอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดย e-biding ในวันที่ 13 มกราคม 2564 5 ม.ค. 64
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ ในปีงบประมาณ 2564 18 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิมฯ 18 ธ.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด คุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ดูสภาพได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 63 และเริ่มประมูลในวันที่ 28 ธันวาคม 63 17 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม โดยวิธี e-bidding ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูล จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดย e-biding ในวันที่ 10 กันยายน 2563 1 ก.ย. 63


ลงชื่อเข้าใช้งาน