หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
แจ้งเเว็บไซค์จุลสารวินัยและคุณธรรม 14 ธ.ค. 64
แจ้งเรื่องวัดหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 14 ธ.ค. 64
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 14 ธ.ค. 64
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2565 14 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดิโอ และคำขวัญ การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailad World Antibiotic Awareness Week 2564 15 ต.ค. 64
สำเนา สนง.ปลัดกระทรวง 5 เรื่อง 1. แจ้งเปลี่ยน e-mail 2.แจ้งเปลี่ยน e-mail 3.แจ้งตราสัญลักษณ์ 4.แจ้งการชักธงชาติ 5.การส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ 14 ต.ค. 64
สำเนา สหกรณ์สาธารสุข 4 เรื่อง 1. แจ้งรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ 2.แจ้งรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อายุ 20-59 3.แจ้งรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อายุ 59-64 4. แจ้งรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อายุ 20-64 12 ต.ค. 64
สำเนาประกาศ สหกรณ์สาธารสุข 3 เรื่อง 12 ต.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกรับทุนรัฐบาล ปีงบ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข 11 ต.ค. 64หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2565 18 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ แม่บ้าน ในวันที่ 19 มกราคม 2565 18 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 17 และ 20 มกราคม 2565 13 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัคร 27 ธันวาคม 2564-11 มกราคม 2565 24 ธ.ค. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แม่บ้าน 23 ธ.ค. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานบันทึกข้อมูล 17 พ.ย. 64
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบันทึกข้อมูล รับสมัคร 10-16 พฤศจิกาบน 2564 10 พ.ย. 64


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก มีความต้องการจ้างซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถ โดยวิธีเจาะจง ยื่นเสนอราคาผ่านทาง e-mail ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 20 ม.ค. 64
รพ.มวกเหล็ก มีความต้องการจ้างซ่อมแซมทางเดิอนเชื่อมตึก โดยวิธีเจาะจง ยื่นเสนอราคาผ่านทาง e-mail ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 10 ม.ค. 64
รพ.มวกเหล็ก จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 10 ม.ค. 64
รพ.มวกเหล็กมีความต้องการจ้างซ่อมแซมหน้าห้องคลอด โดยวิธีเจาะจง ยื่นเสนอราคาผ่านทาง e-mail ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 7 ม.ค. 64
สถานีอนามัยมวกเหล็ก เผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปี 2565 2 ธ.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ต้องการเช่าชุดแปลงสัญญานเอ็กสเรย์เป็นภาพดิจิตอล ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาภายในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 9 ส.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ในวันที่ 19 - 23 กรกฏาคม 2564 ที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมวกเหล็ก 19 ก.ค. 64
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564 ที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมวกเหล็ก 25 พ.ค. 64


ลงชื่อเข้าใช้งาน