หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง สมัครวันที่ 19 ก.ย.-30 ก.ย.59 19 ก.ย.59
แจ้งเรื่องระเบียบปฏิบัติการลงลายมือชื่อปฏิบัติงานราชการ 8 ส.ค.59
คู่มือการใช้โปรแกรม ส่งข้อความภายใน 8 ส.ค.59
สสจ.สระบุรี มีนโยบายขับขี่ปลอดภัย สวมมวกนิรภัย 100% 12 เม.ย.59
สสจ.สระบุรี แผนประชุม อบรม สัมมนา เดือนเมษายน 59 12 เม.ย.59
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (track 3) ปี2559 5 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังและข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 17 ก.พ.59
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น กฏหมาย ปปช 29 ธ.ค.58
แจ้งให้ทราบเรื่องการใช้คำขึ้นต้น คำลงท้าย และสรรพนาม ในหนังสือราชการ 15 ธ.ค.58
กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดสระบุรี 1 ธ.ค.58
เผยแพร่เว็บไซค์คลังจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกฏ-ระเบียบ-ข้อปฏิบัติ-และคำสั่งต่างๆ 1 ธ.ค.58

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
ศูนย์พัฒนาทรัพากรบุคคล จัดอบรมเกี่ยวกับงานบริหารราชการ หลายหลักสูตร ระหว่างเดือน พ.ย.59 - มี.ค.60  19 ก.ย. 59
ประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและครบวงจร 11-12 ก.ค.59  4 ก.ค. 59
ประชุมวิชาการ New Trend in Anesthesia for ERAS 28-29 พ.ค.59  18 เม.ย. 59
ประชุมวิชาการปารปริกำหนิดสัญจร ปี2559 รุ่น 3 วันที่ 22 เม.ย.59  7 มี.ค. 59
ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์(AMTT)ครั้งที่40 วันที่ 31 พ.ค.-3มิ.ย.59  17 ก.พ. 59
สมาคมแพทย์ผสมผสานไทย จัดประชุมเรื่องโรคเบาหวาน-ความดัน 31มึ.ค.-1เม.ย.59  17 ก.พ. 59
ม.สงขลานครินทร์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 25-29 เม.ย.59  25 ม.ค. 59

อ่านหัวข้อศึกษาอบรมต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน