คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนอกส์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 607,277.20 บาท

 

บริจาค

 

บริจาค

 

บริจาค