สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริจาคเงินจำนวน 447,367฿ เพื่อสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 

บริจาค

 

บริจาค

 

บริจาค

 

บริจาค

 

บริจาค