คุณพัทธ์ธีรา หงษ์ยันตรชัย บริจาคเงินจำนวน 10,000฿ เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมวกเหล็ก และบริจาคพัดลมฮาตาริจำนวน4ตัว

 

บริจาค