นายชลิต-นางเนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์ บริจาคเงินจำนวน10,000บาท เข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

บริจาค