งานเลี้ยงเกษียร 30 กันยายน 2559

exp59_01 exp59_02 exp59_03 exp59_04 exp59_05 exp59_06 exp59_07 exp59_08 exp59_09 exp59_10 exp59_11 exp59_12 exp59_13 exp59_14 exp59_15 exp59_16 exp59_17 exp59_18 exp59_19 exp59_20 exp59_21 exp59_22 exp59_23 exp59_24 exp59_25 exp59_26 exp59_27 exp59_28 exp59_29 exp59_30 exp59_31 exp59_32 exp59_33 exp59_34