หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ขอเชิญร่วมรับชมโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ตามโรงหนังเครือเมเจอร์ 15 ธ.ค. 65
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 2 ธ.ค. 65
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 2 ธ.ค. 65
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ประสานงานเพื่อใข้รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารของ สสจ.ปราจีนบุรี 2 ธ.ค. 65
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข่าวสารของกระทรวงคมนาคมเรื่อง การจัดทำเหรียญที่ระลึกกระทรวงคมนาคม ครบ 111 ปี 2 ธ.ค. 65
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน พศจิกายน 2565 2 ธ.ค. 65
คำสั่งมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 14 พ.ย. 65
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งจุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 28 ต.ค. 65หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครเวรเปล 1 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 และ พนักงานบริการ ส่วนจ่ายกลาง 1 ตำแหน่ง วุฒิ ม.3 สมัครภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 20 มี.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครคนสวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.6 สมัครวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 9 ก.พ. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานบริการแผนกเภสัชกรรม รายงานตัววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 30 ม.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการแผนกเภสัชกรรม สอบในวันที่ 26 มกราคม 2566 24 ม.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก พนักงานธุรการแผนกทันตกรรม รายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 20 ม.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 20 ม.ค. 66


หัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2566 3 ก.พ.. 66
รพ.มวกเหล็ก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จะทำการประมูลในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 2 ธ.ค.. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เนื้อที่ประมาณ 130 ตรม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 29 พ.ย. 65
รพสต.คลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 95.5 ตรม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 30 ก.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศจัดซื้อเครื่องรับสัญญานภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนวไร้สาย โดยประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 22 ก.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ โดยประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 กันยายน 2565 29 ส.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 11 ส.ค. 65
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2566 เรื่องสร้างบ้านพักข้าราชการ(บ้านแฝด) จำนวน 2 หลัง 2 ส.ค. 65
สัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ส.ค. 65


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข วันที่ 13 พ.ย.ถึง 16 พ.ย.65  8 ก.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล 19 ก.ย. ถึง 7 ตุลา 65  8 ก.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น รพ.ราชวิถี เรื่อง Highlight in Internal Medicine 24-26 สิงหาคม 65  29 มิ.ย. 65
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  28 มิ.ย. 65
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิท19  23 มิ.ย. 65
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์  23 พ.ค. 65
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  14 พ.ค. 65ลงชื่อเข้าใช้งาน