ช่องทางติดต่อ

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

เลขที่ 419 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ
อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
10180

โทรศัพท์ติดต่อ

036342061 หรือ 036342063

โทรสาร

036342063 ต่อ 340

e-mail

[email protected]

 

แผนที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก

 

แผนที่

 

โทรศัพท์