***หมายเหตุ *** โปรแกรมที่ดาวโหลดจะเป็นประเภท zip โปรแกรมที่ใช้ขยายมีหลายโปรแกรม แต่ที่แนะนำให้ใช้คือ 7-zip เพราะเป็นโปรแกรมฟรี สามารถดาวโหลดได้ที่เวบ http://www.7-zip.org/download.html เมื่อติดตั้ง 7-zip แล้ว ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อแฟ้ม แล้วเลือกเมนู 7-zip แล้วเลือก extract to ...(ชื่อแฟ้ม).... แฟ้มที่ขยายจะอยู่ในโฟล์เดอร์ย่อยตามชื่อแฟ้มนั้น

     อนึ่ง ถ้าใช้ winxp ขึ้นไป ก็สามารถขยายได้เลยโดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อแฟ้ม แล้วเลือกเมนู extract แล้ว next ไปจนจบ