รายนามผู้บริจาค ประจำเดือน เมษายน 2563

 

โรงพยาบาลมวกเหล็กขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ บันดาลให้มีแต่ความสุข สุขภาพดี แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง ทุกประการเทอญ