มหาวิทยาลัย Walla Walla สหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก มาดูงานโรงพยาบาล กันยายน 2565

 

6509_study01 6509_study02 6509_study03 6509_study04 6509_study05 6509_study06 6509_study07 6509_study08 6509_study09 rel lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1